fake rolex https://www.reallydiamond.com/ best replica watch site 2021 https://de.wellreplicas.to replika saat

Financial Ombudsman jest rzecznikiem finansowym, który pomaga konsumentom, którzy czują się pokrzywdzeni działaniem instytucji finansowej.

Financial Ombudsman rozpatruje skargi i wydaje bezstronne opinie. Jeżeli FOS uzna, że doszło do naruszenia praw konsumenta, stara się pomóc.

FOS rozpatruje skargi dotyczące:

  • rachunków bankowych
  • kart kredytowych, debetowych oraz kart stałego klienta
  • ubezpieczeń spłat kredytu (PPI)
  • ubezpieczeń komunikacyjnych, turystycznych oraz majątkowych
  • pożyczek, także chwilówek
  • kredytów samochodowych
  • kredytów mieszkaniowych
  • spłat kredytów oraz windykacji należności.


FOS może zająć się sprawą:

  • jeżeli sprawa, której dotyczy reklamacja, miała miejsce mniej 6 lat temu lub
  • jeżeli została ona złożona przed upływem trzech lat od momentu, kiedy klient uświadomił sobie, że ma powód do złożenia reklamacji.

Na złożenie wniosku o interwencję Rzecznika Finansowego jest 6 miesięcy od chwili otrzymania od instytucji finansowej odpowiedzi na złożoną reklamację.

Okres oczekiwania na rozpatrzenie skargi przez Financial Ombudsman zależy od jej specyfiki i może trwać od kilku dni do wielu miesięcy.

Usługi FOS są bezpłatne i klient nie musi nikomu płacić, aby złożył skargę. Jeśli w przedstawianiu skargi i składaniu wniosku, klient potrzebuje pomocy np. prawnika lub firmy i zapłaci za doradztwo, koszt usługi może pokryć z odszkodowania, które otrzyma.

FOS nie zastępuje sądu. Jest to mniej formalną instytucją niż sąd. FOS zazwyczaj nie rozpatruje wniosków, które wcześniej rozpatrzył sąd. A sąd nie rozpatrzy ponownie sprawy, jeśli konsument zgodził się z ostateczną decyzją wydaną przez FOS. Ostateczne decyzje są prawnie „wiążące”. Jeśli konsument nie zgodzi się z ostateczną decyzją rzecznika, może zwrócić się ze swoją skargą do sądu. Ponieważ procedury rozpatrywania skarg przez sąd różnią się od procedur obowiązujących w FOS, jego decyzja może być inna.