PBA to nie PPI

PBA to nie to samo co PPI! Jeśli miałeś lub masz płatne konto bankowe, nadal możesz odzyskać pieniądze

Bardzo często dochodzi do nieporozumień związanych z tym, że PPI mylone jest z PBA, czyli płatnymi kontami bankowymi. Istotna różnica polega na tym, że zwroty w ramach PPI można było odzyskać jedynie do końca sierpnia tego roku, a zwroty w ramach PBA są nadal możliwe. PPI i PBA to dwa odmienne produkty bankowe.

Ubieganie się o zwrot pieniędzy w ramach PPI było możliwe tylko do 29 sierpnia 2019 roku, a jakiekolwiek skargi w tym temacie straciły już swoją moc. Jest jednak produkt bankowy, który był nieuczciwie sprzedawany klientom i w związku z nim nadal można odzyskać swoje pieniądze, produktem tym są płatne konta bankowe, Packaged Bank Accounts (w skrócie PBA).

Osoby, które nie wiedzą o różnicy między PPI i PBA, podejrzewają kontaktujące się z nimi firmy i namawiające ich do odzyskania swoich pieniędzy o oszustwo. Nic jednak bardziej mylnego. Mimo że PPI dobiegło już końca, klienci banków nadal z powodzeniem odzyskują swoje pieniądze, ale w ramach innej usługi bankowej – płatnych kont, PBA.

Różnica między PBA a PPI

Payment Protection Insurance (w skrócie PPI) jest ubezpieczeniem spłaty zadłużenia, dzięki któremu w przypadku choroby klienta lub zmiany jego warunków finansowych, raty wziętego przez niego kredytu lub pożyczki nadal będą spłacane.

Z tego względu, że ubezpieczenie to było często narzucane klientom przez pracowników banków, którzy wykorzystywali ich niewiedzę lub słabą znajomość języka angielskiego, finansowy organ nadzorczy Financial Ombudsman Service wydał decyzję o możliwości ubiegania się o zwrot PPI wraz z odsetkami, ale tylko do 29 sierpnia 2019 roku. Po dacie tej odzyskanie swoich pieniędzy w ramach PPI stało się niemożliwe.

Z kolei PBA (Packaged Bank Accounts), czyli płatne konta bankowe są jednak czymś innym od PPI, dotyczą innego produktu bankowego i nie posiadają limitu czasowego, dlatego też odzyskiwanie w ramach PBA pieniędzy jest nadal możliwe i korzystają z tego byli oraz obecni klienci bankowi.

W jaki sposób można odzyskać pieniądze w ramach PBA?

Niestety pracownicy banków bardzo często w nieuczciwy sposób sprzedawali swoim klientom płatne konta bankowe (PBA) nie uświadamiając ich, że są one opcjonalne i uprawnieni są także do konta darmowego. Kolejną kwestią, która daje klientom banków możliwość ubiegania się o zwrot PBA, jest to, że pracownicy bankowi nie dostosowywali często korzyści, jakie oferowały płatne konta do potrzeb danego klienta.

Jeśli klient nie był informowany, że płatne konto jest opcjonalne lub pracownik banku zakładał mu PBA bez upewnienia się, że jest ono dla niego odpowiednie, klient ten ma pełne podstawy do tego, aby ubiegać się o zwrot pieniędzy w ramach płatnych kont bankowych.

 

    Zamów darmową konsultacje

    Share